gallery/tree

DEVLET PROJELERİNDEN SEÇMELER

İhale Yeterlilik; Teklif Hazırlama ve Sunma:

Yüklenici:         BGM Endüstriyel Tesisler A.Ş.
Project:             Buhar Türbini Alçak-Yüksek Basınç  

                            Cross-Over Borulama, Anahtar Teslim  

                            Mühendislik, Tedarik ve İnşaat,

                            EÜAŞ 1.170 MWe  Ambarlı Enerji    

                            Santrali, Elektrik Üretim AŞ.

 

Teklif Veren:    BGM Endüstriyel Tesisler AŞ

Proje:                 Nainawa Birleşik Güç Enerji Santralleri 

                            BGM-Yamata-Archs Konsorsiyumu, 

                            Irak Enerji Bakanlığı, Kudüs, Al-Khairat.

 

Teklif Veren:    BGM Endüstriyel Tesisler AŞ

Proje:                 PETKİM Fabrika Brülör Rehabilitasyonu

                               PETKİM, Izmir.

ULUSLARARASI PROJELERDEN SEÇMELER

İhale Yeterlilik; Teklif Hazırlama ve Sunma:

Teklifi Sunan:   BGM-Tekyapı Adi Ortaklığı (Kısa Liste)  

Proje:                  Aktobe Kombine Isı ve Güç Enerji  

                             Santrali, Anahtar Teslim, 84M Avro  

                             Avrupa Kalkınma ve Yeniden    

                             Yapılandırma Bankası Fonlu Proje,  

                             Aktobe TETS AŞ, Kazakistan.

 

(Alt-) Yüklenici, Yeterlilik Hazırlama ve Sunma:

Yüklenici:          BGM Endüstriyel Tesisler AŞ (Onaylı)

Müşteri:             Techint, Tedarikçi Yeterlilik
Müşteri:             Siemens Avusturya, Ortaklık Yeterlilik

Müşteri:             Siemens Rusya, Tedarikçi Yeterlilik

Müşteri:             General Electric, Müşterini Tanıma  

                              Yeterlilik.

İhale Yeterlilik; Teklif Hazırlama ve Sunma:

Yüklenici:          BGM Endüstriyel Tesisler AŞ   

 

İhale Yeterlilik Sunma:

Anahtar Teslim ve YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDEN ŞEÇMELER